Lộ trình học tập

logo

  • vn
  • eg

bn-about

Lộ trình học tập

img pathway vi 1

 

  Unicentre Đại học Úc

Chương trình học

8 môn học

8 môn học

Yêu cầu học thuật đầu vào

Linh hoạt

Hạn chế

Yêu cầu tiếng Anh đầu vào

Chấp nhận tất cả các trình độ tiếng Anh

(không yêu cầu bài kiểm tra đầu vào)

IELTS hoặc khóa học tiếng Anh học thuật liên kết

img pathway vi 2

* Học phí năm nhất tại các trường đại học Úc dao động AUD $27,000 – AUD $39,000

* Sinh hoạt phí năm nhất tại Úc là AUD $21,041

* Tỷ giá dựa trên đô la Úc