The University of Newcastle

logo

  • vn
  • eg

university

The University of Newcastle

newcastle

new

Website: www.newcastle.edu.au

Type: Public University

Established: 1965

Students: 40.00 (approx.)

Location: Callaghan, Ourimbah, Port Macquarie, Singapore and Sydney CBD

Academic Requirement: Unicentre successful completion

English Requirement: IELTS Academic Overall 6.0 with no less than 6.0


Top 1% in the world's university evaluation

90% of employment rate within 4 months after graduating IT course

95% of employment rate within 4 months after graduating Business course

 

Top 1% đánh giá trường Đại học thế giới

90% tỷ lệ có việc làm trong vòng 4 tháng sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin

95% tỷ lệ có việc làm trong vòng 4 tháng sau khi tốt nghiệp ngành Kinh tế

 

Năm 2019, Trường có tổng số sinh viên theo học là 37.946 sinh viên, trong đó có hơn 7.000 sinh viên quốc tế đến từ hơn 113 quốc gia.

 

Trường được công nhận vì cam kết bình đẳng trong giáo dục và liên tục tuyển sinh sinh viên gốc Thổ dân và Đảo Torres Strait nhiều hơn những trường đại học khác ở Úc. Trường đã đào tạo hơn 60% số bác sĩ là dân bản địa của Úc. Từ năm 2016 - 2020 sinh viên của trường được đại diện bởi Hiệp hội Sinh viên Đại học Newcastle (NUSA), Yourimbah và Hiệp hội Sinh viên Sau Đại học (NUPSA); Vào năm 2020, ba tổ chức riêng lẻ này ngừng hoạt động và kết hợp để thành lập một hiệp hội sinh viên duy nhất được gọi là Hiệp hội Sinh viên Đại học Newcastle (UNSA).

 

UNSA chủ yếu là một tổ chức vận động chính sách, đại diện cho sinh viên đại học, sau đại học và nghiên cứu ở tất cả các cơ sở về nhiều vấn đề từ hoạt động chính trị đến tổ chức nội bộ của trường. UNSA cũng tổ chức các sự kiện và hội thảo, tạo điều kiện cho các câu lạc bộ sinh viên và sản xuất Opus - tạp chí của trường Đại học được viết bởi sinh viên và dành cho sinh viên.

 

Campus Central (Central Coast Campus Union Limited được biết dưới tên Campus Central) là một tổ chức duy nhất bảo vệ tất cả các quyền lợi (thể thao và vận động) của sinh viên tại cơ sở Ourimbah.

 

Major in Business/Commerce/Accounting

• Bachelor of Business

Human Resource Management, International Business, Marketing, Entrepreneurship and Innovation, Governance, Policy and Political Economy, Leadership and Management, Sports Management, Tourism Management

• Bachelor of Commerce

Accounting, Actuarial Studies and Risk Management, Economics, Finance

 

majors2

 

Danh sách các môn học được miễn giảm tín chỉ

Sinh viên sẽ chuyển tiếp lên năm 2 tại Đại học Newcastle sau khi hoàn thành năm 1 chương trình TEP tại Unicentre

 

Unicentre 1st Year The University of Newcastle 1st Year

• Accounting Fundamentals

• Managing People & Organisations

• Principles of Marketing

• Business Economics

• Service Management & Innovation

• Introduction to Information Systems

• Introduction to Human Resources

• Business Communication

• Accounting for Decision Makers

• Introduction to Management

• Foundations of Marketing

• Macroeconomics for the Global Economy

• 2000 Level Elective Subject (10 Units)

• 2000 Level Elective Subject (10 Units)

• Introduction to Human Resource Management

• 1000 Level Elective Subject (10 Units)

Major in IT

• Bachelor of Information Technology

Business Technology, Systems Development

majors3

 

Danh sách các môn học được miễn giảm tín chỉ

Sinh viên sẽ chuyển tiếp lên năm 2 tại Đại học Newcastle sau khi hoàn thành năm 1 chương trình TEP tại Unicentre

 

Unicentre 1st Year The University of Newcastle 1st Year

• Introduction to Computer Programming

• Database Management Systems

• Introduction to Information Systems

• Managing People & Organisations

• Principles of Marketing

• Introduction to Web Technologies

• Introduction to Computing

• Object-Oriented Programming (Java)

• Introduction to Programming or Elective credit @1001

• Database and Information Management

• Elective Credit @1001

• Introduction to Programming or Elective credit @1001

• Foundation of Marketing or Elective credit @1001

• Web Technologies

• Computing Fundamentals

• Object-Oriented Programming