Macquarie University

logo

  • vn
  • eg

university

Macquarie University

macquarie

mac logo

Website: www.mq.edu.au

Type: Public university

Established: 1964

Students: 40.00 (approx.)

Location: Sydney (North Ryde)

Academic Requirement: Unicentre GPA 2.5 out of 4.0

English Requirement: IELTS Academic Overall 6.5 with no less than 6.0


MBA Ranked #1 in Australia

5 STARS QS rating in graduate employability

IT Employment Rate Ranked #1 among universities in Sydney

 

Thứ hạng

     • Ranked among the top 1% of world universities in the world (QS World University Rankings, 2020 and Times Higher Education World University Rankings, 2021)

     • Ranked #12 in Australia and #195 in the world (Times Higher Education World University Rankings, 2021)

     • Ranked #1 in Australia for graduate employment rate (QS Graduate Employability Rankings, 2020)

     • Australia's best employability program: Bachelor of Arts (2020 AFR Higher Education Award)

     • Top 110 in the world for employability (QS Graduate Employability Rankings, 2020)

     • Sydney ranked 9th most desirable student city in the world (QS Best Student Cities, 2019)

     • Sydney ranked 5th safest city in the world (The Economist Intelligence Unit, Safe Cities Index, 2019)

     • 3 SDG Categories in Top 50 for Global Impact (Times Higher Education University Impact Rankings, 2020)

 

Cộng đồng

     • Hơn 44.000 sinh viên đến từ hơn 100 quốc gia

     • Hơn 206.000 cựu sinh viên đến từ hơn 140 quốc gia

     • 10.000 bằng cấp được trao hàng năm

     • Hơn 150 trường đại học đối tác để trao đổi sinh viên tại hơn 45 quốc gia

     • Hơn 40.000 vị trí công việc hoặc trải nghiệm cộng đồng thông qua đối tác PACE

 

Khuôn viên đại học

     • Nằm tại trung tâm của Macquarie Park Innovation District (MPID)

     • Hơn 300 công ty toàn cầu trong khuôn viên trường hoặc trong khu công nghệ cao Macquarie Park

     • Nằm trên 126 ha đất công viên tuyệt đẹp

     • Chỉ cách khu trung tâm Sydney (CBD) 15 km

     • 1 tỷ đô la đầu tư vào cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất trong những năm gần đây

     • Trường đại học duy nhất ở Úc có ga tàu điện ngầm riêng

 

Môn học được miễn giảm tín chỉ

Sinh viên sẽ được chuyển tiếp lên năm 2 đại học Úc sau khi hoàn thành TEP

 

Unicentre 1st Year Macquarie University 1st Year

- Accounting Fundamentals

- Business Economics

- Managing People & Organisations

- Principles of Marketing

- Introduction to Human Resources

- Introduction to Information Systems

- Business Communication

- Service Management & Innovation

- Accounting in Society

- Economic Principles

- Principles of Management

- Marketing Fundamentals

- Introduction to Human Resources

- Introduction to Business Information Systems

- Management Communication

- Electives at 1000 level or above

 

Majors in Commerce, Business Administration and Professional Accounting

• Bachelor of Commerce

Accounting, Business Information Systems, Business Analytics, Cyber Security Governance, Economics, Entrepreneurship, Human Resource Management, International Business, Management, Marketing Management, Marketing and Consumer Insights

• Bachelor of Business Administration

• Bachelor of Professional Accounting

img mac1

 

Major in IT

• Bachelor of Information Technology

Cyber Security, Software Technology, Data Science, Game Development, Information Systems and Business Analysis, Web and Mobile App Development

majors7

 

List of units for credit

Students will be transferred to the 2nd year of Australian University after completing TEP

Unicentre 1st Year Macquarie University 1st Year

• Introduction to Computer Programming

• Database Management Systems

• Managing People & Organisations

• Principles of Marketing

• Introduction to Information Systems

• Introduction to Web Technologies

• Introduction to Computing

• Object Oriented Programming (Java)

• Introduction to Programming or Elective credit @1001

• Database and Information Management

• Introduction to Management or Elective credit @1001

• Foundation of Marketing or Elective credit @1001

• Elective Credit @1001

• Web Technologies

• Computing Fundamentals

• Object Oriented Programming