Ngành kinh tế

logo

 • vn
 • eg

courses

Ngành kinh tế

Các nguyên tắc cơ bản về kế toán

21/07/2021 - 08:39
 • Mô tả

  Trong khóa học này, sinh viên sẽ học các khái niệm và nguyên tắc kế toán cơ bản, phát triển khả năng thực hiện các chức năng kế toán cơ bản: ghi nhận, xác định giá trị, đo lường và ghi chép các giao dịch kinh doanh thông thường và lập báo cáo kế toán.

   

  Sinh viên cũng sẽ học kế toán quản trị và sẽ được giới thiệu cách tiếp cận quản lý kinh doanh để phát triển và sử dụng thông tin kế toán. Điều này bao gồm việc thiết kế và vận hành hệ thống kế toán quản trị cho mục đích lập kế hoạch và kiểm soát, sử dụng các thông lệ kế toán quản trị để hỗ trợ quản lý nguồn lực hiệu quả và để đạt được cải tiến quy trình.

 • Quản lý Con người và Tổ chức

  21/07/2021 - 14:37
 • Mô tả

  Quản lý Con người & Tổ chức sẽ xử lý những thách thức lớn trong việc quản lý con người, chủ yếu trong các tập đoàn. Thay vì dạy các kỹ thuật và phương pháp quản lý chi tiết, chương trình sẽ tập trung vào việc tìm hiểu các vấn đề dài hạn mà lĩnh vực này phải đối mặt. Nhóm nghiên cứu cũng sẽ trình bày một loạt các tranh cãi hiện tại bắt nguồn từ những thay đổi kinh tế, đồng thời khám phá các quan điểm và lập luận khác nhau. Mục tiêu học tập chính là để học sinh phát triển những ý kiến ​​sáng suốt về những vấn đề quan trọng. Khóa học này sẽ bao gồm một số cuộc thảo luận và tranh luận trên lớp. Kỹ năng chính sẽ được đánh giá trong khóa học là đưa ra lập luận thuyết phục, thông qua việc sử dụng logic nhất quán và bằng chứng có liên quan. Việc tích cực tham gia sẽ được ghi nhận cho đánh giá cuối kỳ.

 • Kinh tế kinh doanh – Kinh tế học quản trị

  21/07/2021 - 14:38
 • Mô tả

  Khóa học này là phần giới thiệu về phân tích kinh tế, với ứng dụng cụ thể vào việc ra quyết định trong kinh doanh và các tác động của chính sách của chính phủ đối với môi trường kinh tế rộng lớn hơn, nơi các quyết định kinh doanh phải được thực hiện.

   

  Mục tiêu của khóa học này là:

     1. Giới thiệu cho sinh viên những kiến ​​thức cơ bản về lý thuyết và thực hành kinh tế vi mô và vĩ mô khi chúng được áp dụng vào kinh doanh trong bối cảnh quản lý.

     2. Cung cấp cho sinh viên các kỹ năng phân tích cơ bản, hiểu biết sâu sắc và các công cụ ra quyết định của người quản lý cần thiết cho các quyết định kinh doanh đúng đắn.

     3. Giải thích các lực lượng hình thành môi trường bên ngoài của doanh nghiệp như tổng cầu, chu kỳ kinh tế, lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái và vai trò của các chính sách quản lý cầu trong nền kinh tế và tác động của chúng đối với hoạt động của doanh nghiệp.

 • Nguyên tắc của Marketing

  21/07/2021 - 14:38
 • Mô tả

  Tiếp thị là một lĩnh vực năng động và thú vị, là công cụ quan trọng để đối đầu với những thách thức mà các công ty trong và ngoài nước đang phải đối mặt. Mọi người thường nhầm lẫn tiếp thị với quảng cáo và bán hàng. Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu về ý nghĩa “Đúng” và phạm vi của quản lý tiếp thị mà quảng cáo và bán hàng chỉ đơn giản là hai khía cạnh. Bạn sẽ được giới thiệu về các khía cạnh khác của tiếp thị và tìm hiểu về tầm quan trọng chiến lược của tiếp thị đối với một doanh nghiệp, cho dù đó là công ty kinh doanh theo định hướng lợi nhuận hay tổ chức phi lợi nhuận. Quan trọng nhất, bạn sẽ học được rằng tài sản cơ bản của một tập đoàn là khách hàng. Do đó, tầm quan trọng hàng đầu của “khái niệm tiếp thị” là nỗ lực xác định và đáp ứng nhu cầu và mong muốn của khách hàng.

 • Giới thiệu về Hệ thống thông tin

  06/08/2021 - 14:32
 • Mô tả

  Khóa học này mô tả môi trường kinh doanh ngày nay và công nghệ nóng được tích hợp vào hệ thống kinh doanh, chính phủ và cộng đồng. Đặc biệt, khóa học nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của thông tin đối với việc ra quyết định và cách cung cấp thông tin đó để đảm bảo tính hữu ích của thông tin đối với những người ra quyết định. Các nghiên cứu điển hình trong thế giới thực được trình bày để hiểu vai trò của hệ thống thông tin trong việc đạt được và duy trì lợi thế cạnh tranh. Sau đó, khóa học giới thiệu này giải thích các hoạt động được sử dụng để phát triển, triển khai và duy trì Hệ thống thông tin. Khóa học cũng sẽ nêu bật đạo đức, quyền riêng tư và bảo mật thông tin liên quan đến hệ thống thông tin. Học viên hoàn thành khóa học này sẽ có được nền tảng vững chắc về các nguyên tắc cơ bản của hệ thống kinh doanh và tầm ảnh hưởng của Internet đối với các bên liên quan trong kinh doanh; khách hàng, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà sản xuất dịch vụ, cơ quan quản lý, người quản lý và nhân viên.

 • Giao tiếp kinh doanh

  06/08/2021 - 14:32
 • Mô tả

  Khóa học này nêu bật lý thuyết và thực hành về giao tiếp bằng văn bản, bằng miệng và giữa các cá nhân được sử dụng tại nơi làm việc với trọng tâm là soạn thảo các thư từ kinh doanh rõ ràng, ngắn gọn và hiệu quả. Sinh viên sẽ thảo luận về các loại phương tiện truyền thông khác nhau và tầm quan trọng của việc diễn đạt bằng văn bản và bằng miệng ngắn gọn đối với các tương tác kinh doanh hiện đại. Học sinh sẽ được thực hành rộng rãi để viết nhiều loại tài liệu, bao gồm cả email và báo cáo chuyên nghiệp. Ngoài ra, khóa học sẽ thảo luận về các chiến lược lập kế hoạch và phân phối hiệu quả cho các bài thuyết trình chuyên nghiệp.

   

  Sau khi hoàn thành thành công khóa học này, học viên sẽ có thể:

     1. Áp dụng các chiến lược và nguyên tắc giao tiếp kinh doanh để chuẩn bị giao tiếp hiệu quả cho các tình huống kinh doanh.

     2. Xác định các vấn đề đạo đức, luật pháp, văn hóa và toàn cầu ảnh hưởng đến giao tiếp kinh doanh.

     3. Sử dụng các kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề phù hợp với giao tiếp kinh doanh.

     4. Soạn thảo và sửa đổi các tài liệu kinh doanh chính xác bằng cách sử dụng email, Internet, v.v.

     5. Cung cấp một bài thuyết trình kinh doanh bằng miệng hiệu quả.

 • Giới thiệu về Nguồn nhân lực

  06/08/2021 - 14:32
 • Mô tả

  Quản lý Nguồn nhân lực là một chuyên môn trong lĩnh vực Quản lý bao gồm một số chức năng bao gồm tuyển dụng và duy trì lực lượng lao động có năng lực, động lực và năng suất. Để thực hiện hiệu quả các chức năng này đòi hỏi sự hiểu biết và kỹ năng về luật việc làm, lập kế hoạch, phân tích công việc, tuyển dụng, an toàn và quan hệ lao động. Khóa học này không chỉ dành cho những sinh viên đang tìm kiếm việc làm trong lĩnh vực nhân sự với tư cách là nhà quản lý của bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào sẽ yêu cầu kiến ​​thức và kỹ năng giám sát con người cũng như nguồn lực tài chính và vật chất. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng trung bình các nhà quản lý dành một nửa thời gian để giải quyết các vấn đề “liên quan đến con người”. Khóa học này sẽ giới thiệu cho bạn các chủ đề chính liên quan đến việc quản lý con người trong bối cảnh thị trường toàn cầu. Ngoài ra, khóa học này sẽ hữu ích cho dù bạn có mục tiêu nghề nghiệp nào vì nó giải quyết các vấn đề sẽ ảnh hưởng đến bạn ở nơi làm việc.

 • Quản lý và Đổi mới Dịch vụ

  06/08/2021 - 14:32
 • Mô tả

  Kinh tế dịch vụ đang phát triển, hiện chiếm hơn 70% tổng GDP và hơn 80% việc làm ở nhiều nước phát triển. Tốc độ tăng trưởng ở các nước đang phát triển cũng nhanh chóng, với Ấn Độ và Trung Quốc tiếp cận 50% việc làm dịch vụ. Nhóm này quan tâm đến việc thiết kế và cung cấp dịch vụ: Cách thiết kế và cải thiện việc cung cấp dịch vụ để có sự xuất sắc bền vững, và cách xác định và vượt qua những thách thức chính trong việc cung cấp dịch vụ. Khóa học này sẽ xem xét một loạt các ngành: từ các dịch vụ truyền thống như nhà hàng, đến thương mại điện tử, dịch vụ chuyên nghiệp và các dịch vụ từ cả khu vực công và tư nhân. Khóa học cũng sẽ nghiên cứu sự tham gia của khách hàng, chủ động hay thụ động, trong quá trình sản xuất, và chúng tôi cố gắng hiểu và tận dụng vai trò của khách hàng trong quá trình này. Khóa học này rút ra các ý tưởng không chỉ từ quản lý hoạt động mà còn từ hành vi, tiếp thị và chiến lược của người tiêu dùng. Lớp học sẽ phát triển Khung dịch vụ với ba thành phần chính: Mô hình dịch vụ, Luồng quy trình và Sơ đồ tương tác với khách hàng.