Yêu cầu đầu vào

logo

  • vn
  • eg

tep

Yêu cầu đầu vào

Nhận thư mời nhập học từ Đại học Úc và bắt đầu với Unicentre TEP

Sinh viên sẽ nhận được thư mời nhập học có điều kiện (Conditional Offer Letter) từ 1 trong 13 trường đại học đối tác ở Úc trước khi bắt đầu nhập học tại Unicentre Việt Nam.

 

Đáp ứng các yêu cầu đầu vào của trường đại học Úc sau khi hoàn thành TEP tại Unicentre

Sinh viên Unicentre phải đáp ứng các yêu cầu đầu vào của trường đại học Úc (điểm học thuật và điểm IELTS) trước khi chuyển tiếp lên năm 2 tại Úc.

uer1

 

entry vi 1