Lộ trình học tập

logo

  • vn
  • eg

tep

Lộ trình học tập

Chương trình giáo dục xuyên quốc gia tại Đại học Úc

 

Chuyển tiếp lên năm 2 tại 1 trong 13 trường đại học Úc đối tác sau khi hoàn thành năm nhất tại Việt Nam

 

img degree 001

 

img degree 01

 

img degree 01

 

img degree 01

 

img degree 01

 

img degree 01

 

img degree 01

 

img degree 01

 

img degree 01

 

img degree 01

 

img degree 01

 

img degree 01

 

img degree 01

 

TEP hoạt động như thế nào tại Unicentre

 

01 Sinh viên hoàn thành năm nhất (tương đương 8 môn học) tại Unicentre và đạt yêu cầu đầu ra khi hoàn thành khóa học sẽ có cơ hội chuyển tiếp sang năm 2 chương trình cử nhân tại đại học Úc mà sinh viên đã nộp hồ sơ ghi danh trước khi nhập học. (Các trường đại học Úc thường giới hạn số lượng tuyển sinh, cần nộp hồ sơ ghi danh nhập học sớm).

 

02 Phần lớn các bằng cử nhân ở Úc là ba năm, các bằng cử nhân này tương đương với bằng cử nhân bốn năm ở Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Sinh viên Việt Nam bắt đầu với TEP tại Unicentre sẽ cần phải hoàn thành thêm hai năm học trước khi tốt nghiệp với bằng cử nhân của Đại học Úc.

 

03 Một số chuyên ngành có thể yêu cầu nhiều hơn hai năm học, ví dụ Cử nhân Luật hoặc Kinh tế học (nghiên cứu). Để biết thêm thông tin về thời gian học của mỗi chuyên ngành, vui lòng liên hệ đại diện tuyển sinh của Unicentre Việt Nam.